Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Få 10% rabatt på ditt köp!

Köpvillkor

1. Köp

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.isecrets.se(”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och iSecrets AB, organisationsnummer 556858-6845 (”iSecrets”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om iSecrets framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2. iSecrets är certifierat av Trygg E-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel, www.ehandelscertifiering .se. Även i övrigt tillämpar iSecrets tvingande lagstiftning enligt Distandshandelslagen och Konsumentköplagen.

1.3. För att kunna beställa på Webbplatsen måste Du ha fyllt 18 år, alternativt ha din målsmans tillstånd och godkännande. Eventuella undantag finns i enlighet med Föräldrabalken. iSecrets accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. iSecrets förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4. iSecrets reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. iSecrets har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer iSecrets naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan iSecrets fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. iSecrets ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5. Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av iSecrets eller dess licensgivare. Informationen är skyddad bland annat genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från iSecrets.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1. För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet.

2.2. Ett avtal om köp ingås först när iSecrets bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från iSecrets per e-post. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av iSecrets. Om beställningen återkallas så kommer iSecrets att återbetala alla eventuella betalningar som Du har gjort avseende beställningen.

2.3. Orderbekräftelsen är ditt kvitto på att iSecrets har tagit emot din order och skickas ut automatiskt av iSecrets system. Kontrollera alltid att din bekräftelse stämmer överens med din beställning och spara den för eventuella kontakter med iSecrets kundtjänst. Om Du skulle upptäcka ett fel i orderbekräftelsen uppmanar iSecrets dig att omedelbart kontakta iSecrets kundtjänst.

3. PRIS OCH BETALNINGSALTERNATIV

3.1. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter.

3.2. Du kan betala på de sätt som anges på Webbplatsen. iSecrets har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av iSecrets. Vid fakturabetalning eller del-betalning kan iSecrets eller dess samarbetspartners komma att göra en kredit-upplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. iSecrets förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

4. FRAKT OCH LEVERANS

4.1. Normalt levererar iSecrets dina varor inom 2–4 arbetsdagar från att du mottagit orderbekräftelsen. Under högsäsong eller vid kampanjer när många handlar hos iSecrets kan leveransen dröja lite längre. iSecrets har fri frakt för samtliga beställningar.

4.2. Beställningar levereras med PostNord till din brevlåda eller ditt närmaste utlämningsställe. Om ett paket ska lösas ut ska Du göra det inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. För ej utlösta paket debiterar iSecrets en avgift på 179 kronor.

4.3. I undantagsfall förekommer det att iSecrets transportör inte har daglig utkörning av paket till vissa paketombud, detta innebär att leveranstiden kan förlängas något. Detta gäller framförallt paketombud i mindre befolkade områden men även leveranser som kräver sjöfart och andra transportmedel. För mer info kan Du klicka här för att se vilka områden som undantagen gäller.

4.4. En produkt som är felaktigt expedierad bör anmälas snarast till iSecrets. Om en vara mot förmodan skulle vara felexpedierad, skadad eller felaktig åtar sig iSecrets att kostnadsfritt avhjälpa felet.

4.5. Hos iSecrets har Du har rätt att avbeställa ditt köp utan extra kostnad vid eventuell försening mot utlovad leveranstidpunkt. Om iSecrets får kännedom om leveransförseningar av din order kontaktar iSecrets dig omgående via email eller telefon.

4.6. Vid utebliven leverans kontakta iSecrets kundtjänst.

5. ÅNGERRÄTT

5.1. Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela iSecrets detta inom 14 dagar från det att Du tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

5.2. Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

5.2.1.varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

5.2.2.varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis livsmedel eller hygienartiklar); eller

5.2.3.förseglade ljud- eller bildupptagningar eller ett förseglat datorprogram där förseglingen brutits av dig.

5.3. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

5.4. Om Du vill ångra ett köp ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till iSecrets kundtjänst. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Du ska sedan fylla i retursedeln som finns längst ned på den följesedel som följer med den levererade varan. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se ).

5.5. Vid utövande av ångerrätten ska Du betala returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan. Varan ska skickas i retur tillsammans med retursedeln inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. iSecrets åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur. Tänk på att det är Du som ansvarar för att din retur kommer fram hel till iSecrets. Packa därför gärna varorna extra noggrant så att de inte skadas under färden och vid retur av dyrare varor använd gärna ett alternativ där Du kan spåra försändelsen, till exempel paket eller rekommenderat brev.

5.6. Returer skickas till:
iSecrets AB
Box 110
431 22 Mölndal

5.7. När Du ångrar ditt köp betalar iSecrets tillbaka det belopp som Du betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har iSecrets rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

5.8. iSecrets betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum iSecrets tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. iSecrets får dock vänta med återbetalningen tills iSecrets tagit emot den returnerade varan. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valt för din betalning, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6. GARANTIER OCH REKLAMATION

6.1. iSecrets varor omfattas av sex månaders garanti. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Utöver garantitiden gäller den reklamationsrätt om totalt tre år som följer av konsumentköplagen.

6.2. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta iSecrets kundtjänst så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

6.3. iSecrets står för returfrakten för godkända reklamationer.

6.4. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer iSecrets att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. iSecrets strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att iSecrets mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. iSecrets förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer iSecrets riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se .

7. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

7.1. iSecrets kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av iSecrets i samband med kampanjen. iSecrets förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

8. COOKIES

8.1. Webbplatsen innehåller cookies. Genom att använda Webbplatsen och godkänna Villkoren samtycker Du till att iSecrets behandling av cookies i enlighet med iSecrets cookiepolicy. iSecrets cookiepolicy kan Du hitta här.

9. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITET

9.1. För att iSecrets ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig så behandlar iSecrets personuppgifter. I iSecrets personuppgiftspolicy kan Du läsa mer om vilka personuppgifter iSecrets sparar, hur personuppgifterna behandlas och vilka rättigheter Du har med anledning av iSecrets behandling av dina personuppgifter. iSecrets personuppgiftspolicy kan Du hitta här.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

10.1.Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med iSecrets kundtjänst.

10.2.Om tvist ej kan lösas i samförstånd med iSecrets kundtjänst, kan Du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som Du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som Du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr . Lämnar Du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt iSecrets och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

10.3.Vid eventuell tvist följer iSecrets beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

10.4.Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 10eller i sista hand av allmän domstol.

11. FORCE MAJEURE

11.1.iSecrets ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som iSecrets inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar iSecrets dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och iSecrets rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. OGILTIGHET

12.1.Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

iSecrets förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att iSecrets har informerat dig om ändringarna. iSecrets rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.