Usb Adapter

Med en usb adapter har du möjlighet att ladda flera enheter på en och samma gång!